? 
خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات اکتشاف و استخراج معدن طلای زرشوران

نام کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

تاریخ شروع : 97/10/24

محل اجرا: تکاب