آخرین فعالیت ها
طراحی و نظارت بر معادن

شرکت معدن زمین در زمینه طراحی معادن روباز و زیرزمینیبا استفاده از کارشناسان با تجربه داخلی و مشاوران خارجی و با به‌کارگیری نرم افزارهای مربوطه، طراحی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت معادن مختلف را انجام داده است. این طراحی‌ها شامل برنامه‌ریزی تولید و مطالعات پایداری، ژئوتکنیک، زیست محیطی و اقتصادی می‌باشد. در عمده طراحی‌های انجام شده نظارت بر اجرا نیز بر عهده شرکت معدن زمین بوده است و لذا جهت نظارت بر انجام طرح و استخراج از معادن تیم نظارتی این شرکت در معادن مختلف مستقر بوده به نحوی که اهداف تعیین شده با کمترین انحراف از طراحی حاصل شود.