آخرین فعالیت ها
زمین شناسی و اکتشاف

اولین قدم در معدنکاری شناخت زمین و ارزش ماده معدنی نهفته در دل آن است. این شناخت و اکتشاف بایستی به کمک تجهیزات، دانش به روز و تجربه کافی حاصل گردد. شرکت معدن زمین با به کارگیری نیروهای متخصص داخلی و خارجی در زمینه پی‌جویی و اکتشاف ذخایر معدنی، استفاده از استانداردهای داخلی به منظور تهیه گزارش‌های اکتشافی و در نهایت به‌کارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز در زمینه ارزیابی ذخایر معدنی، تلاش دارد تا با سیستماتیک ساختن عملیات اکتشاف در کشور گامی موثر بردارد. واحد زمین‌شناسی و اکتشاف شرکت معدن زمین قادر است تمامی مراحل اکتشاف مواد معدنی از مرحله پی‌جویی تا اکتشاف تکمیلی را انجام داده و نقشه های زمین شناسی را در هر مقیاس بر اساس مطالعات صحرایی، حفر ترانشه، نمونه گیری از کانسار و گمانه‌های اکتشافی ارائه دهد. این شرکت با امکانات مناسب در زمینه اکتشاف معدن، دانش و تجربه چندین ساله خود امکان اکتشاف بهینه و کاهش ریسک معدنکاری، سرمایه گذاری هوشمندانه و موفقی را فراهم کرده است.