?
استخدام
1-نام : *
2-نام خانوادگی : *
3-نام پدر :
4-شماره شناسنامه : *
5-تاريخ تولد: *
5-محل تولد:
7-کدملي : *
8-گروه خوني :
9-وضعيت تاهل :
مجرد
متاهل
تعداد فرزندان
10-جنسيت :
مرد
زن
11-وضعيت نظام وظيفه:
پايان خدمت
معافيت
نوع معافيت :

12-تحصیلات :

تحصیلات بالاتر از دیپلم به ترتیب زمانی نوشته شود
سال اخذ مدرک درجه تحصیلی رشته تحصیلی معدل نام دانشگاه محل تحصیل
13- مهمترین دوره های آموزشی عمومی و تخصصی را که گذرانده اید، نام ببرید.

14-سوابق تجربی:

از تا نام شرکت / موسسه / دستگاه اجرایی نوع شغل و وظایف محوله علت ترک
15- آشنایی با زبانهای خارجی درک مطلب مکالمه خواندن نوشتن
16- میزان آشنایی با نرم افزار ها :
17- اگر تاکنون مقاله یا تالیفی داشته اید عنوان آنها را ذکر کنید.

- مشخصات معرف : (مشخصات و آدرس دونفر معتبر را ذکر نمایید)

نام و نام خانوادگیی معرف نسبت شماره تماس آدرس محل کار
19-حقوق و مزایا :
20-آدرس محل سکونت : * 

تلفن ثابت:  تلفن همراه :*  ایمیل : 

?>