?
هیات مدیره
 

 

مهندس علی اسماعيلی


سال تولد : 1347
کل سابقه کار : 23 سال
مدرک تحصيلي : کارشناسي استخراج معدن

محل اخذ مدرک : شاهرود

 
سوابق :

ردیف

نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت معادن بافق- مجتمع معدنی کوشک

یزد

مسئول نقشه­ برداری و سرپرست معدن زیرزمینی

71/01/17

78/01/13

2

شرکت معدن زمین- معدن انگوران

زنجان

سرپرست دفتر فنی

78/02/01

82/02/31

3

شرکت معدن زمین- معادن سیمان

مشهد و یاسوج

جانشین سرپرست کارگاه

82/03/01

84/02/31

4

شرکت معدن زمین- معدن انگوران

زنجان

سرپرست دستگاه نظارت

84/03/01

87/05

5

شرکت معدن زمین- معدن انگوران

زنجان

مدیر پروژه

87/06

94/06

6

شرکت معدن زمین

تهران

نایب رئیس هیأت مدیره

90/05/02

94/04/17

7

شرکت معدن زمین

تهران

مدیر عامل

94/04/18

تاکنون

 

 

مهندس کريم کرم سلطانی


سال تولد : 1338
کل سابقه کار : بيش از 30 سال
مدرک تحصيلي : کارشناسي ارشد استخراج معدن

محل اخذ مدرک : تهران

 
سوابق :
 

ردیف

نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت کالسیمین

انگوران

مدیر فنی

65/05/15

71/11/30

2

مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی

تهران

مدیر پروژه

71/12/05

73/09/30

3

شرکت معدن زمین

تهران

نائب رئیس هیأت مدیره

73/08/28

90/05/02

4

شرکت معدن زمین

تهران

مدیرعامل

90/05/02

94/04/17

5

شرکت معدن زمین

تهران

نائب رئیس هیأت مدیره

94/04/18

تاکنون


 
 

عليرضا اصفهانيان


سال تولد : 1335
کل سابقه کار : بيش از 30 سال
مدرک تحصيلي : کارشناسي
حسابداري
محل اخذ مدرک : تهران

 
سوابق :

ردیف

نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت پرس سیلندر

تهران

مدیر مالی و عضو هیأت مدیره

62/11/01

65/04/31

2

شرکت سرمک

تهران

رئیس هیأت مدیره

65/04/31

66/05/01

3

بهره برداری از معادن ایران (باما)

تهران

قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

66/05/01

69/11/16

4

شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

تهران

قائم مقام مدیر عامل

69/10/06

70/12/03

5

شرکت ساتکاب

تهران

مدیر مجامع عمومی

70/12/01

71/06/31

6

شرکت سرمایه گذاری ساتکاب

تهران

قائم مقام و مدیر مجامع عمومی

71/12/01

73/06/31

7

مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا)

تهران

مشاور مدیر عامل

73/04/24

74/12/03

8

شرکت معدن زمین

تهران

مدیر عامل

73/08/28

90/05/02

9

شرکت معدن زمین

تهران

رئیس هیأت مدیره

90/05/02

تاکنون

 

 

 

محمود رعيتی بناد کوکی


سال تولد : 1344
کل سابقه کار : 26 سال
مدرک تحصيلي : کارشناسي
ارشد استخراج معدن
محل اخذ مدرک : تهران

 
سوابق :

ردیف

نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت معادن بافق

یزد

کارشناس

69/07

71/10

2

شرکت مهندسی و تحقیقاتی

تهران

کارشناس

74/09

71/10

3

شرکت معدن زمین

تهران

کارشناس

74/10

95/05

4

شرکت تعاونی پروچشمه

مازندارن

مدیر عامل

77/01

95/06

5

شرکت معدن زمین

تهران

عضو هیأت مدیره

95/06

تا کنون

 
 

مراد محمد سعدی پيش کمر


سال تولد : 1344
کل سابقه کار : بيش از 30 سال
مدرک تحصيلي : کارشناسي
استخراج معدن
محل اخذ مدرک : تهران

 
سوابق :

ردیف

نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت تعاونی معدنی پیشرو

گنبد کاووس

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

1368

1370

2

طرح تولید آلومینا

جاجرم

کارشناس و مسئول استخراج

1371

3

شركت زغال سنگ سالدره

دامغان

مشاور عالی

1374

1379

4

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)

آزادشهر

معاونت کارگاه و مسئول ایمنی

1371

1379

5

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

کرمان

سرپرست نظارت طرح تجهیز معدن بزرگ زغال سنگ همکار

1380

1383

6

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

بافق

سرپرست واحد نظارت معدن سنگ آهن مرکزی و سنگ آهن سه چاهون

1383

1385

7

شركت معادن فاریاب

رودان

سرپرست بخش نظارت

1385

1387

8

شرکت مس بهاباد پارسیان

ساغند

سرپرست کارگاه

1388

9

شرکت سوژمیران

راونج

سرپرست کارگاه

1388

1389

10

شركت بهکاو همکار

سیرجان

مدیر پروژه

1387

1389

12

شركت معدن زمین

تهران

مدیر پروژه

1390

تاکنون

13

شرکت معدن زمین

تهران

عضو هیأت مدیره

95/06

تاکنون

 
?>