?
هیات مدیره
 

 

 علی اسماعيلی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره


سال تولد : 1347
 سابقه کار : 28 سال
مدرک تحصيلي : کارشناسي استخراج معدن

محل اخذ مدرک : دانشگاه صنعتی شاهرود

 
سوابق :

ردیف

نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت معادن بافق- مجتمع معدنی کوشک

یزد

مسئول نقشه­ برداری و سرپرست معدن زیرزمینی

1371

1378

 

شرکت معدن زمین- معدن انگوران

زنجان

سرپرست دفتر فنی

1378

1382

 

شرکت معدن زمین- معادن سیمان

مشهد و یاسوج

جانشین سرپرست کارگاه

1382

1384

 

شرکت معدن زمین- معدن انگوران

زنجان

سرپرست دستگاه نظارت

1384

1387

 

شرکت معدن زمین- معدن انگوران

زنجان

مدیر پروژه

1387

1394

 

شرکت معدن زمین

تهران

نایب رئیس هیأت مدیره

1390

1394

 

شرکت معدن زمین

تهران

مدیر عامل

1394

تاکنون

 

 

 کريم کرم سلطانی

نائب رئیس هیأت مدیره 


سال تولد : 1338
سابقه کار : بيش از 30 سال
مدرک تحصيلي : کارشناسي ارشد استخراج معدن

محل اخذ مدرک : دانشگاه تهران

 
سوابق :
 

ردیف

نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت کالسیمین

انگوران

مدیر فنی

1365

1371

 

مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی

تهران

مدیر پروژه

1371

1373

 

شرکت معدن زمین

تهران

نائب رئیس هیأت مدیره

1373

1390

 

شرکت معدن زمین

تهران

مدیرعامل

1390

1394

 

شرکت معدن زمین

تهران

نائب رئیس هیأت مدیره

1394

تاکنون


 
 

عليرضا اصفهانيان

رئیس هیأت مدیره 


سال تولد : 1335
 سابقه کار : بيش از 30 سال
مدرک تحصيلي : کارشناسي
حسابداري
محل اخذ مدرک : دانشگاه تهران

 
سوابق :

ردیف

نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت پرس سیلندر

تهران

مدیر مالی و عضو هیأت مدیره

1362

1365

 

شرکت سرمک

تهران

رئیس هیأت مدیره

1365

1366

 

بهره برداری از معادن ایران (باما)

تهران

قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

1366

1369

 

شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

تهران

قائم مقام مدیر عامل

1369

1370

 

شرکت ساتکاب

تهران

مدیر مجامع عمومی

1370

1371

 

شرکت سرمایه گذاری ساتکاب

تهران

قائم مقام و مدیر مجامع عمومی

1371

1373

 

مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا)

تهران

مشاور مدیر عامل

1373

1374

 

شرکت معدن زمین

تهران

مدیر عامل

1373

1390

 

شرکت معدن زمین

تهران

رئیس هیأت مدیره

1390

تاکنون

 

 

 

محمود رعيتی

عضو هیأت مدیره  


سال تولد : 1344
 سابقه کار : 29 سال
مدرک تحصيلي : کارشناسي
ارشد استخراج معدن
محل اخذ مدرک : دانشگاه تهران

 
سوابق :

ردیف

نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت معادن بافق

یزد

کارشناس

1369

1371

 

شرکت مهندسی و تحقیقاتی

تهران

کارشناس

1371

1374

 

شرکت معدن زمین

تهران

کارشناس

1374

1395

 

شرکت تعاونی پروچشمه

مازندارن

مدیر عامل

1377

تاکنون
 

شرکت معدن زمین

تهران

عضو هیأت مدیره

1395

تا کنون

 
 

مراد محمد سعدی پيشکمر

عضو هیأت مدیره


سال تولد : 1338
سابقه کار : بيش از 30 سال
مدرک تحصيلي : کارشناسي
استخراج معدن
محل اخذ مدرک : دانشگاه امیرکبیر

 
سوابق :

ردیف

نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

شرکت تعاونی معدنی پیشرو

گنبد کاووس

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

1368

1370

2

طرح تولید آلومینا

جاجرم

کارشناس و مسئول استخراج

1371

3

شركت زغال سنگ سالدره

دامغان

مشاور عالی

1374

1379

4

شرکت سیمان شرق (سهامی عام)

آزادشهر

معاونت کارگاه و مسئول ایمنی

1371

1379

5

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

کرمان

سرپرست نظارت طرح تجهیز معدن بزرگ زغال سنگ همکار

1380

1383

6

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

بافق

سرپرست واحد نظارت معدن سنگ آهن مرکزی و سنگ آهن سه چاهون

1383

1385

7

شركت معادن فاریاب

رودان

سرپرست بخش نظارت

1385

1387

8

شرکت مس بهاباد پارسیان

ساغند

سرپرست کارگاه

1388

9

شرکت سوژمیران

راونج

سرپرست کارگاه

1388

1389

10

شركت بهکاو همکار

سیرجان

مدیر پروژه

1387

1389

12

شركت معدن زمین

تهران

مدیر پروژه

1390

تاکنون

13

شرکت معدن زمین

تهران

عضو هیأت مدیره

1395

تاکنون

 
?>